Кинезитерапия в София спортни травми меки тъкани

Кинезитерапия спортни травми част 2

Кинезитерапия в София спортни травми меки тъкани, продължение на спортните травми част 1 – фрактури. Материал, който ни е предоставен от експерти по кинезитерапия

Read more

Кинезитерапия в София видове спортни травми

Кинезитерапия спортни травми част 1

Кинезитерапия и видове спортни травми. В наши дни все повече и повече хора на различна възраст и с най-различно ниво на двигателните си способности практикуват някакъв вид спорт. В резултат на това има драстично нарастване на спортен травматизъм. Много често спортните травми вече се съчетават и с увреди едновременно на  кости и меки тъкани. Най-често стават под въздействие на въшни сили. Този материал ни е предоставен от център за кинезитерапия в София

Read more