Стъпки при подбор на персонал

Подбор на персонал, какво трябва да знаем

Стъпки при подбор на персонал

Като правило, преди организацията да вземе решение за наемане, кандидатът трябва да премине през няколко етапа на подбор:

Стъпка 1. Интервю за предварителен подбор

Стъпки при подбор на персонал. Разговорът може да се води по различни начини. За някои дейности е за предпочитане кандидатите да идват на бъдещото работно място, тогава това може да се извърши от линеен ръководител, в други случаи това не е важно и се извършва от специалист по управление на персонала.

Основната цел на разговора е да се оцени нивото на образование на кандидата, външния му вид и определяне на личните качества. За ефективна работа е препоръчително на този етап мениджърите и специалистите да използват обща система от правила за оценка на кандидат.

Ние сме фирма Upskill. Можете да ни намерите в София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. За контакт, телефон за връзка: +359 882 240 381.

Стъпка 2. Попълване на формуляра за кандидатстване

Кандидатите, които са преминали успешно предварителното интервю, трябва да попълнят специален формуляр за кандидатстване и въпросник.

Броят на елементите във въпросника трябва да бъде минимален и те трябва да изискват информация, която най-вече изяснява резултатите от бъдещата работа на кандидата. Информацията може да се отнася до минала работа, начин на мислене, ситуации, с които е трябвало да се справите, но така че на тяхна основа да може да се извърши стандартизирана оценка на кандидата. Въпросите на въпросника трябва да бъдат неутрални и да предполагат всички възможни отговори, включително възможността за отказ за отговор. Точките трябва да текат една от друга.

Стъпка 3. Разговор под наем (интервю)

Проучванията показват, че над 90% от решенията за подбор от американски фирми се вземат въз основа на резултатите от интервюто.

Интервюто при подбор на персонал е най-често срещаният метод за оценка на кандидатите за дадена позиция. По време на процеса на интервю не само работодателят получава информация за кандидата, но самият кандидат има възможност да научи повече не само за условията на работа (чрез задаване на въпроси на интервюиращия), но и за корпоративната култура на тази организация. Кандидатът може да направи изводи за корпоративната култура на наемащата организация, както и за съвместимостта си с нея, според нивото на организация и условия на интервюто, професионализма на интервюиращия и т.н.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *