Контейнери за строителни отпадъци

Контейнери за строителни отпадъци – полезна информация за всички жители на град София

Характеристики на контейнери за строителни отпадъци

Ние сме специализирана фирма за извозване на отпадъци – Лъч 2009. Нашите координати за връзка с нас са: София 1700, ж.к. ВИТОША, бл. 2, вх. 1, ет. 10, ап. 46; телефон: 0878 196428.

Отпадъци с различни класове на опасност се генерират на всяка строителна площадка. Най-безобидните – 5 класа. Най-опасният – клас 1 – такива отпадъци не се разлагат, замърсявайки околната среда.

Препоръчва се боклукът от класове 1 и 2 да не се изхвърля, а се събира. Такива отпадъци се транспортират в специални контейнери до преработвателно предприятие или до депо. Класове на опасност 4 и 5 могат да бъдат преместени на редовно депо.

Отпадъците следва да бъдат сортирани за правилното изхвърляне. За тази цел са монтирани номерирани и маркирани резервоари, оборудвани с капаци. Кошът за боклук трябва да е метален. Отстрани трябва да се посочва вида на отпадъците. Отпадъците с висок клас на опасност не могат да се съхраняват на строителни площадки.

Отделно се подрежда дърво, съдържащо импрегниране, боклук, който съдържа азбест и опасни отпадъци. Чисто или обработено дърво, натрошени тухлени фрагменти, картонена опаковка, парчета бетон, метални предмети и общи отпадъци се събират отделно за пунктовете за събиране на боклук.

Характеристики на контейнерите за строителни отпадъци

Бункерите за строителните отпадъци са различни по вид, обем, предназначение и материал, от който са направени. Производителите на контейнери или компаниите за събиране на строителни отпадъци предлагат контейнери за строителни отпадъци под наем. Те могат да бъдат закупени и в имота. На строителната площадка можете да инсталирате резервоари от 8, 20, 27 или 30 кубически метра.

Резервоари, проектирани за 8 м3, се инсталират по време на ремонта на апартамент или при изграждането на малки съоръжения. Подходящ за съхранение и транспортиране на битови и неопасни отпадъци. За да се придвижите резервоарът се зарежда в асансьора или отпадъците се поставят в задната част на камиона за боклук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *